Onderzoek

EFFECTIVITEIT VAN BUSINESS CONTROL 2020In samenwerking met VU Amsterdam doet FinTouch in 2020 voor de vierde maal landelijk onderzoek naar de 'effectiviteit van business control' binnen organisaties. Daartoe hebben wij meer dan 700 CFO's, Controllers en Lijnmanagers naar hun mening gevraagd.

Naast het identificeren van onderscheidende kenmerken onderzoeken wij in hoeverre noodzakelijke randvoorwaarden voor effectiviteit zijn ingevuld. Denk daarbij aan het faciliteren van opleidingsprogramma's of het integreren van competentieontwikkeling in de HR-cyclus.ONDERZOEKSRAPPORT 2020

De onderzoeksresultaten van afgelopen editie schetsen een duidelijk beeld van de kenmerken die een effectieve business controller onderscheidt van zijn/haar niet-effectieve collega's.
Vanuit dit beeld definieerden wij niet alleen verbeterpunten, maar deelden wij ook onze visie op belemmeringen die wij in de praktijk zien in het realiseren van verbeterpotentieel.
Wij verwachten dat individuele controllers en hun leidinggevenden daarmee hun voordeel kunnen doen!

U kunt ons onderzoeksrapport 2020 hieronder aanvragen

Onderzoeksrapport 2020

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK

zijn in diverse vakbladen en platforms gepubliceerd

ONZE PUBLICATIES

Gebruik onze online vragenlijst voor een

INTERNE BENCHMARK VAN UW EIGEN BC-FUNCTIE


Wij zorgen er - eenvoudig en op een snelle manier - voor dat de vragenlijst zowel door uw klant (business) als door uw eigen controllers wordt ingevuld. Neem contact met ons op om dat te regelen!

CONTACT

Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de
FINANCIËLE FUNCTIE
binnen organisaties.

ONZE DIENSTEN