Gezamenlijk hebben wij bijna

200 JAAR PRAKTIJKERVARING

binnen het financiële speelveld van organisaties:
zowel als adviseur binnen de (non-) profit sector, maar ook hands-on in verschillende rollen binnen de lijnorganisatie.
Daardoor sluiten wij makkelijk aan bij de belevingswereld van onze klanten!

WAAR WIJ MOMENTEEL MET ONZE KLANTEN AAN WERKEN


Strategy maps voor internationaal opererende producent
Forecast methodiek voor Shared Service Center
Verbeteren inkoopproces bij openbaar-vervoersbedrijf
Fastclose bij Europese technische dienstverlener
Service Center Cost management bij ziekenhuis
Portfolio-management bij veevoeders-bedrijf
ONZE AANPAK OP SPECIFIEKE KLANTVRAGENCASEBESCHRIJVING

Procesverbetering bij Bank

EFFECTIVITEIT VAN BUSINESS CONTROL

FinTouch voert in samenwerking met de VU Amsterdam 2-jaarlijks een landelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van de Business Control-functie binnen organisaties.
Daartoe vragen wij meer dan 700 CFO’s, Controllers en Lijnmanagers naar hun mening.

MEER INFORMATIE
Wij publiceren regelmatig in vaktijdschriften en zijn daarnaast auteur van verschillende boeken.
Hieronder vindt u onze laatste

PUBLICATIES
Effectiviteit van Business Control verbetert niet
In Controllers Magazine 2021 afl. 2 publiceren wij de resultaten van ons 4e landelijk onderzoek naar de Control-functie in Nederland. Welke knelpunten ervaren controllers, waar kan het beter en waarom vinden organisaties het zo moeilijk om verbetering te realiseren?

Trendonderzoek: Control moet verbeteren
In samenwerking met VU Amsterdam deden wij sinds 2014 alweer voor de 4e maal onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control in Nederlandse organisaties. Executive Finance publiceerde in maart 2021 over trendontwikkelingen in onze onderzoeksresultaten.

Competentieontwikkeling nog altijd niet hoop op agenda
Nieuw onderzoek laat zien dat businesscontrollers hun eigen controlfunctie een 6,8 als rapportcijfer geven. Dit artikel in Tijdschrift CM: 2-2019 gaat in op de noodzakelijke randvoorwaarden voor effectiviteit en laat zien dat er op dat vlak winst te halen is voor organisaties

Waarom blijken knelpunten in effectiviteit zo hardnekkig?
De knelpunten die wij in ons onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control vonden, beheersen al geruime tijd de verbeteragenda’s van controllers en zijn niet echt nieuw. Hoe kan dat? Dit artikel in Tijdschrift CM: 4-2017 laat zien wat écht anders moet!MEER PUBLICATIES