ACTUEEL
Interview met De Waal en Bilstra: HPF
In 2016 publiceerden André de Waal en Eelco Bilstra hun boek 'Hoe bouw je een High Performance Financial Function (HPFF)?'. In dat boek gebruikten de auteurs onder meer de resultaten van FinTouch' eerste onderzoek. Het recent verschijnen van hun nieuwste boek in de HPFF-reeks is een mooi moment om met de heren in gesprek te gaan over de conclusies die ondertussen te trekken zijn. Lees hier het interviewverslag.

Trendonderzoek naar de Control-functie
Sinds 2014 doet FinTouch samen met VU Amsterdam tweejaarlijks landelijk onderzoek naar Control-functie binnen organisaties. Wij presenteren onze onderzoeksresultaten niet alleen in de vakbladen, maar op verzoek ook geregeld bij onze zakelijke relaties. Aangemoedigd door hun enthousiaste reacties, delen wij via deze link graag de conclusies van ons onderzoek. Laat u ons weten wat úw reactie is?

Effectiviteit van Business Control
Executive Finance publiceert in maart 2021 over de resultaten van ons 4e landelijk onderzoek naar de effectiviteit van Business Control binnen Nederlandse organisaties. In het artikel wordt de conclusie getrokken dat de Control-functie worstelt met het doorvoeren van verbeteringen: hoewel de gebieden waarop winst te boeken is duidelijk zijn, laat de ontwikkeling over de jaren zien dat dit nauwelijks wordt gerealiseerd.

Onderzoeksrapport 2020 beschikbaar!
In juni 2020 vroegen wij meer dan 700 Controllers, CFO's en Lijnmanagers naar hun mening over de effectiviteit van hun Business Control-functie. De onderzoeksresultaten zijn i.s.m. VU Amsterdam uitgewerkt en vanaf heden hier op te vragen.

Rondetafel 'Ontwikkelen van Control'
Op 26 november 2019 organiseert FinTouch een ronde tafel over de effectiviteit van Business Control én hoe deze te vergroten. Uit ons 2-jaarlijks, landelijk onderzoek, blijkt competentieontwikkeling dé succesfactor in effectiviteit van Business Control. Tijdens de sessie bieden wij u handvatten voor ontwikkeling van uw Control-functie en gaan wij in op de do’s en dont’s van competentieontwikkeling.
Meer weten… bekijk de uitnodiging.

Inspiratiesessies 'Verbeteren Control'
FinTouch organiseert ook dit jaar weer inspiratiesessies voor Controllers en hun Managers om hen te faciliteren hun eigen control-functie naar een volgend niveau te brengen. Geïnspireerd door het beeld van De Effectieve Business Control-functie wordt tijdens de intieme sessies een stip aan de horizon geplaats: vanuit bestaande knelpunten en eigen ambities worden verbeteracties voor deelnemers concreet. Kijk verder voor data en meer informatie.

FinTouch in de vakmedia
De afgelopen maanden zijn onze onderzoeksresultaten naar de Effectiviteit van Business Control via diverse kanalen gepubliceerd rondom verschillende thema's. Daar zijn wij trots op! Zo publiceerden wij via Financieel-Management succesfactoren van effectieve Business Controllers en gaven wij in Tijdschrift CM: onze visie op de hardnekkige knelpunten in effectiviteit. U kunt al onze publicaties hier lezen.

Effectiviteit van Business Control 2018
Samen met de VU Amsterdam doet FinTouch in 2018 alweer voor de 3e maal landelijk onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control. Wij verwachten het volledige onderzoeksrapport eind februari 2019 te kunnen publiceren, maar de eerste inzichten verschaffen al een interessant beeld. Meer weten of eerste inzichten downloaden? Lees verder.

Business Control krijgt 6,7 van lijnmanagers
Vooruitlopend op onze onderzoeksresultaten gaf Financieel Management recent een nieuwsitem vrij, waarin de eerste uitkomsten worden toegelicht. Daarbij is het beeld dat Business Control op de goede weg is richting rol als Business Partner, maar dat er (nog altijd) kanttekeningen te zetten zijn ten aanzien van competenties, marktkennis en het niveau waarop zij opereert.

Effectiviteit Business Control 2016
FinTouch voert in samenwerking met de VU Amsterdam 2-jaarlijks een landelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van de Business Control (BC) - functie binnen organisaties. De uitkomsten geven een goed beeld van de kenmerken van een effectieve business controller en bieden handvatten voor mogelijke verbetering. Lees over de eerste inzichten en meldt u aan om in januari 2017 de resultaten te ontvangen.

6 juli kennissessie 'Strategic Control'
Van Controllers wordt al jarenlang verwacht dat zij de rol van Business Partner vervullen: met relevante analyses en adviezen daadwerkelijk bijdragen aan tactische en strategische besluitvorming. Maar hoe doe je dat? Tijdens een eindemiddagsessie op woensdag 6 juli jl. in Kasteel Woerden wisselden wij hierover van gedachten met onze relaties uit verschillende bedrijfstakken: een energieke sessie met interessante inzichten!

Nationale Controllersdag 2016
Op 9 juni jl. verzorgde FinTouch in samenwerking met de RET een keuzesessie op de Nationale Controllersdag met als onderwerp: "Effectief in Control, dat gaat over u!". Tijdens de sessie werd ingegaan op de uitdagingen die controllers ervaren om als partner van het MT op te treden. Aan de hand van stellingen werd gaandeweg duidelijk hoe men daarbij zelf de sleutel tot succes in handen heeft. Download hier onze presentatie inclusief uitkomsten.

Publicatie 'Het geheim van effectieve business control'
Vaak wordt er geopperd dat de systeemtechnische randvoorwaarden het adequaat invullen van de business partner-rol door business control in de weg staat. Maar is dit ook écht zo? Ons nieuwste artikel in CM:4 laat zien dat effectieve controllers ook last hebben van ondermaatse IT-ondersteuning. Wat doen zij dan toch anders?

Publicatie 'CFO, is uw Controller klaar voor Big Data?'
Waar denkt de CFO te staan op het gebied van Big Data en in hoeverre deelt de Manager Business Control dat beeld? In onze publicatie in Executive Finance gaan wij dieper in op de verschillen die wij met ons onderzoek hebben geconstateerd.

Business Control-Benchmarking
In welke mate is uw Business Control-functie effectief? Met onze Benchmarktool krijgt u eenvoudig inzicht in de interne klanttevredenheid en kunt u de uitkomsten vergelijken met andere organisaties: een snelle manier om eventuele verbeterpotentieel te identificeren!

FinTouch breidt uit met nieuwe associate
Met trots en plezier maken wij bekend dat Marnix Lankhorst zich als associate bij FinTouch aangesloten. Zijn expertise op o.a. New Business Planning en Strategic Control sluiten heel mooi aan op onze bestaande diensten portfolio. Lees hier meer over Marnix.

Nagenieten van 2015!
Het nieuwe jaar is ondertussen begonnen, maar wij genieten nog na van een prachtig 2015!
Wilt u weten waarom? Lees dan hier ons beknopte jaaroverzicht!

Publicatie: 'Business Control als regisseur'
In de voortdurende zoektocht naar een passende invulling van de rol van business control draagt FinTouch graag haar steentje bij. Ons artikel in CM: nummer 7 over de effectiviteit van de business controller gaat in op onze onderzoeksresultaten.

Controlling.nl
Wij zijn door Controlling.nl gevraagd om onze visie te geven op het vakgebied. Lees hier onze blog 'Van Scorekeeper naar Business Partner: een eindeloze weg?' We zijn benieuwd naar jullie reacties!

Samen aan tafel!
Naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten naar de 'effectiviteit van de Business Control-functie' organiseerden wij 25 juni jl. een rondetafelsessie met als thema “De wisselwerking tussen Business Management en Business Control: samen aan tafel!".
Lees hier over de uitkomsten.

Onderzoek 'Effectiviteit van Business Control'
Wij hebben in het 3e kwartaal van 2014 meer dan 200 CFO’s, Controllers en Lijnmanagers naar hun mening over Business Control gevraagd. De resultaten van dit onderzoek hebben wij in samenwerking met de VU Amsterdam uitgewerkt in een WhitePaper.
Mail ons om deze onderzoeksresultaten op te vragen.


FinTouch loopt €1.675,= bij elkaar voor KiKa
Op 7 december 2014 heeft FinTouch meegedaan aan de Business Run van de Bruggenloop in Rotterdam. Daarmee hebben we een mooi bedrag aan sponsorgeld kunnen werven voor KiKa. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan dit goede doel: sponsoren bedankt!