WIJ ZIJN FINTOUCH


Willem van der Heijden

"Realistisch empowerment, dat is Willem's strategie in het creëren van blijvende resultaten"
Realistisch empowerment, dat is Willem’s strategie in het creëren van blijvende resultaten. De waarde van een advies zit niet in haar theoretische waarheid, maar in de haalbaarheid van haar succesvolle implementatie. Door alle stakeholders verantwoordelijk te houden voor hun deel in de verandering en het effect continu te monitoren borgt Willem structurele veranderingen. Willem is een gedegen projectmanager met internationale ervaring op projectteams variërend van 4 tot 20 directe teamleden van verschillende disciplines. Zijn expertise ligt in het ontwerpen en implementeren van financiële processen (Order2Cash, Purchase2Pay, Record2Report) en in het borgen van Control binnen bedrijfsprocessen (Corporate & Business Performance Management). Willem heeft Bestuurlijke Informatica (afstudeervariant binnen Econometrie) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn ervaringen als organisatieadviseur heeft hij opgebouwd als organisatieadviseur bij KPMG Consulting en diens rechtsopvolger Atos Consulting..

JEROEN JANSEN

"De mens staat centraal bij het verbeteren én borgen van prestaties binnen organisaties"
Energie om te verbeteren! Dat is voor Jeroen de belangrijkste drijfveer. De mens is de essentiële schakel bij het verbeteren én borgen van prestaties binnen organisaties. Hij is een gedreven teamspeler, resultaatgericht en in staat om te gaan met complexe situaties.
Jeroen is een zeer ervaren projectmanager en organisatie adviseur met een gedegen financiële achtergrond. Daarbij heeft hij zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van de Planning & Control cyclus, waaronder Performance Management, Balanced Scorecards en Management Informatie. Die ervaring heeft hij gedurende 16 jaar binnen de (non-) profit sector opgebouwd zowel in de rol van adviseur als van business controller.
Jeroen heeft meerdere publicaties over Performance Management op zijn naam staan en is auteur van het boek “Sturen met de Balanced Scorecard”. Hij heeft bedrijfskundige economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voordat hij FinTouch oprichtte, werkte Jeroen als senior manager bij Atos (KPMG) Consulting.

MARNIX LANKHORST

"Passie en aandacht voor innovatie op strategisch niveau"
Passie en aandacht voor innovatie op strategisch niveau. Een belangrijk thema voor Marnix Lankhorst in zijn rol als adviseur. Volgens hem staat of valt de continuïteit van een organisatie bij de juiste verhouding tussen innovatie en exploitatie van de business.
Marnix is een ervaren management adviseur en programma-/ projectmanager. Hij heeft de ervaring om – onder meer langs de as van (new) business planning, business cases en strategic control - een status quo te doorbreken en vervolgens vernieuwing en versnelling te realiseren. Dit zowel binnen een organisatie als verandermanager of in een markt als innovator. Marnix is als associate verbonden aan FinTouch en heeft zijn bedrijfskunde opleiding bij TiasNimbas en KPMG Consulting doorlopen. Zijn kennis en ervaring komen het best tot zijn recht in de Telecom, Energie en Hightech sector.

JEROEN SCHAFFELS

"Samen tot een goed resultaat komen is de drijfveer voor Jeroen"
Samen tot een goed resultaat komen is de centrale drijfveer voor Jeroen. Het is niet slechts het eindresultaat dat telt, maar nadrukkelijk ook de weg ernaar toe. Hier ligt namelijk de kracht van het advies en de borging voor de toekomst. Jeroen heeft de afgelopen 16 jaar geadviseerd op Financieel Management en kent daardoor als geen ander het klappen van de zweep van de financiële functie.
Jeroen is gespecialiseerd op het gebied van Cost Management. In diversen rollen heeft hij ruime internationale ervaring opgebouwd in sectoren als manufacturing, logistiek, bankwezen, (zorg)verzekeringen en IT. Jeroen is in staat zijn inzichten en best practices te vertalen naar uw specifieke situatie, onafhankelijk van de sector waar uw organisatie in opereert. Jeroen is mede door zijn werk bij KPMG Consulting en diens rechtsopvolger Atos Consulting een consultant in hart en nieren en als geen ander in staat praktische oplossingen te implementeren. Hij is een gedreven teamspeler, resultaatgericht, gecommitteerd en in staat om te gaan met complexe situaties. Jeroen heeft Bedrijfskundige Economie gestudeerd in Rotterdam.

ANTONIO TERRIZZI

"Werken met passie! Dat is waar het voor Antonio om draait in zijn werk"
Werken met passie! Dat is waar het voor Antonio om draait in zijn werk. Hij is daarbij een echte teamplayer: door zijn enthousiasme en humorrijke persoonlijkheid is hij een bindmiddel binnen organisaties. Antonio is een gevoelsmens en hecht veel waarde aan een goede band en open communicatie met zijn opdrachtgevers en medewerkers. Daarbij gaat hij advisering echter niet uit de weg als mensen die liever niet willen horen.
Antonio heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen financiële functies van diverse organisaties, waarbij hij een gedegen basis voor zijn financiële kennis heeft kunnen leggen in de accountancy bij BDO. Daarnaast heeft hij in diverse branches hands-on trajecten doorlopen binnen met name de Business Control-afdelingen van verschillende organisaties. Antonio heeft de opleiding bedrijfseconomie afgerond gevolgd door een postbachelor controller.

HANS VAN ALPHEN

"Samenwerken aan verbeteringen."
Hans is een Finance professional met bijna 20 jaar jaar ervaring in zowel profit als non-profit organisaties. Hij startte zijn carriére bij PwC in de audit met jaarrekeningcontroles bij internationale bedrijven en heeft zich sindsdien inhoudelijk ontwikkeld van audit gerelateerde interim opdrachten, naar financial controllers functies en uiteindelijk via Financial Planning & Analysis naar Business Control.
Deze ruime en grondige ervaring binnen het Finance-domein maakt dat Hans alle facetten van de Business Control-functie vanuit de basis begrijpt en beheerst. Daarnaast heeft hij vanuit die rol ondertussen jarenlange, hands-on ervaring opgedaan met diverse verbeterprojecten ten aanzien van rapportage- en afsluitingsprocessen.
Hans past zich moeiteloos aan aan nieuwe omgevingen. Hij kan goed analyseren, waarbij hij tegelijkertijd in de details kan duiken en het overzicht kan bewaren. Klanten vinden dat hij goed kan presteren onder druk, vinden hem standvastig en overtuigend, resultaatgericht en altijd op zoek naar verbeteringen in processen.

WILFRED SLEEMAN

"Niets zo praktisch als goede theorie"
Wilfred is een consultant met een bedrijfskundige (VU Amsterdam) achtergrond met meer dan 20 jaar ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en (rapportage)systemen. Zijn kennis heeft hij opgedaan bij for profit organisaties (o.a. Martinair, Heineken en ABN AMRO), non profit organisaties (Wereld Natuur Fonds, Centrum Indicatiestelling Zorg) en bij de overheid (gemeente Den Haag). Als Certified Management Accountant heeft Wilfred - naast zijn bedrijfskundige ervaring - ook opdrachten uitgevoerd als interim finance manager, en heeft hij specifieke kennis van complexe Order to Cash en Procure to Pay processen. Hij is een leergierige, planmatige probleemoplosser met oog voor direct toepasbare theorie. Wilfred heeft verder bijzondere interesse voor niet-financiële informatie (sociale-, milieu- en governance aspecten) en de impact die deze aspecten hebben op risico management, bedrijfsstrategie en besluitvormingsprocessen.

EBE VAN DER SPEK

"Je perspectief verwijden veronderstelt samenwerking met anderen"
Ebe is een ondernemende professional met een brede achtergrond in finance & control, business development en sales. Gedreven om in teamverband verbeteringen te realiseren, begeleidt hij organisaties in fase van groei of herstructurering om financiële - en operationele doelstellingen te behalen. Ebe is daarbij in staat om snel door te dringen tot knelpunten, positieve verandering te realiseren en oplossingen structureel te borgen in de staande organisatie. Daarbij put hij uit zijn ruime ervaring met het ontwikkelen en coachen van zowel teams als individuele medewerkers. Klanten van Ebe waarderen niet alleen zijn analytische vaardigheden, maar tevens zijn enthousiasme en 'hands-on' instelling waarmee hij hen meeneemt in het realiseren van hun ambities. Ebe heeft diverse (interim) rollen als financieel en algemeen manager op zijn naam staan, maar daarnaast heeft hij ook als projectleider talloze verbeterinitiatieven geleid, waaronder op het gebied van selectie en implementatie van financiële- en ERP-systemen.
Sam is een trainer/coach én adviseur met een bedrijfskundige (EUR Rotterdam) achtergrond. Hij begeleidt al meer dan 20 jaar de ontwikkeling van organisaties, leidinggevenden én professionals. Hij heeft zeer ruime ervaring in de overheid zowel binnen uitvoeringsorganisaties van het Rijk (o.a. DNB, CBS, Raad voor de Kinderbescherming, IND, DT&V, Inspectiediensten) als gemeenten (o.a. Almere, 's-Hertogenbosch, Ede, Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam). Hij heeft in opdrachten veel ervaring in het domein van Bedrijfsvoering opgedaan, waaronder Finance & Control. Het specialisme van Sam binnen FinTouch is het vergroten van persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden van (senior) professionals. Daarmee draagt hij bij aan een sterkere positionering van individuele controllers en de control-functie binnen uw organisatie. Leren om andere skills in te zetten, scherper te contracteren op de gewenste rol én meer toegevoegde waarde leveren. Sam is verbindend, resultaatgericht én (een tikkeltje) eigenwijs. Hij is beschikbaar voor trainingstrajecten, individuele coaching en organisatieadvies.

KOM JE MEEWERKEN?Na de succesvolle eerste jaren met aansprekende opdrachten ligt er nu het fundament om onze groeiambitie richting een gerenommeerd organisatieadviesbureau verder vorm te geven.

WIJ ZOEKENbusiness consultants met ervaring.

NAAR VACATURES